Jak już zostało to wyżej zarysowane, istnienie zbiegu pomiędzy normami prawnymi nie powinno być jednoznacznie utożsamiane z istnieniem zbiegu pomiędzy roszczeniami. Przez zbieg roszczeń należy bowiem rozumieć taką sytuację, gdy na skutek zbiegu dwóch