Uznanie wystosowania konkretnego wezwania do zaniechania rzekomo bezprawnych działań za bezpodstawne powoduje powstanie pytania o konsekwencje (skutki prawne) takiej kwalifikacji. W szczególności konieczne staje się rozstrzygnięcie, czy z uwagi na fa