Zwolnienie z PIT przy umowie deweloperskiej

Spór dotyczył kobiety, która odziedziczyła mieszkanie, a następnie sprzedała je przed upływem pięciu lat, w konsekwencji czego powinna była zapłacić daninę. Jednak podatniczka zdecydowała się w ciągu dwóch najbliższych lat przeznaczyć środki uzyskane z transakcji na tzw. własne cele mieszkaniowe, co zwolniałoby ją z konieczności opłaty PIT. Nie przekraczając wyznaczonego przez ustawodawcę czasu przewidzianego na nową inwestycję wpłaciła część pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na konto dewelopera, z którym podpisała umowę na zakup nowego lokum. Pozostałe środki wykorzystała na wykończenie mieszkania, które zostało wybudowane z biegiem kolejnych miesięcy.

Pomimo przekonania, że jej postępowanie spełniało wszelkie warunki do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, kobieta została wezwana przez skarbówkę do zapłaty daniny. Zdaniem fiskusa w omawianym przypadku doszło do przekroczenia terminu dwóch lat pomiędzy sprzedażą pierwszego, a zakupem drugiego mieszkania. Do podpisania aktu notarialnego, a tym samym przeniesienia własności nowego lokum między podatniczką, a deweloperem doszło bowiem po upływie 24 miesięcy od zbycia nieruchomości otrzymanej wcześniej w spadku. Dodatkowo przedstawiciele skarbówki nie przyjmowali argumentu wydatkowania części środków na wykończenie mieszkania – w ich opinii takie spożytkowanie środków z transakcji nie spełniało warunków uprawniających do ulgi podatkowej.

Sprawa znalazła się w sądzie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy stanął po stronie fiskusa, jednak kobieta odwołała się od tego werdyktu. Ostatecznie stanowisko w sporze musiał zająć NSA. W wyroku z 7.2.2018 r. (II FSK 3510/17) organ ten przyznał rację podatniczce.

To duża zmiana w podejściu NSA do omawianej problematyki, które dotychczas było dosyć restrykcyjne i często obligowało obywateli do zapłaty daniny. Tym razem jednak sąd zwrócił uwagę na cel, jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzaniu do obowiązującego porządku prawnego przedmiotowej ulgi podatkowej, ale także umowy deweloperskiej. Taka umowa ma zabezpieczać interesy kupującego i jest zawierana pomiędzy deweloperem, a kupcem. Deweloper zaś buduje z przeznaczeniem dla konkretnego nabywcy, który jest już zdecydowany na zakup. Dlatego w opinii NSA koszty poniesione w związku z umową deweloperską powinny być interpretowane jako związane nie tyle z kupnem, co z budową danego lokalu, a jeśli tak, to ustawodawca nie przewiduje konkretnego terminu na realizację takiej budowy. Tym samym nie można traktować inaczej osób, które zdecydowały się na samodzielne wybudowanie własnego lokalu od tych, którzy wybrali opcję współpracy z deweloperem w omawianym zakresie.

Co więcej, zdaniem NSA w omawianym przypadku podatniczka miała także prawo do uznania, że środki przeznaczone przez nią na wykończenie nowego mieszkania także mogą uprawniać ją do skorzystania ze zwolnienia.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności