Zwiększono wymaganą przepływność łącza dla szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych