Zmiany w zakresie realizacji Przejściowego Planu Krajowego