Zmiana w ustawie o pracownikach samorządowych – likwidacja stanowisk doradców i asystentów