Zmiana regulacji wewnętrznych w zakładzie może zlikwidować gwarancje zatrudnienia