Zmiana przepisów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych