Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – zmiana podmiotu zatwierdzającego taryfy