Zasady naliczania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli

Ta kwestia nie jest wyraźnie uregulowana, ale należy przyjąć, że jest to 5% emerytury za 1 miesiąc ustalony jako średnia wysokość emerytury za cały rok. Tak jest najsprawiedliwiej.

Jeżeli oczywiście nauczyciel nie pobiera jeszcze emerytury przez cały rok – będzie to 5% pobieranego świadczenia za miesiąc, ustalonego jako średnia, z okresu pobierania emerytury. Dowiemy się o jego wysokości z dokumentu, jaki emeryt przedstawi (oświadczenia, kopii decyzji z ZUS, PIT).

Oczywiście można się spotkać z innymi poglądami, ponieważ ustawa Karta Nauczyciela nie reguluje tej kwestii. Natomiast większość interpretacji, w tym także Ministerstwa Edukacji Narodowej koncentruje się na tym, że w gestii dyrektora szkoły leży pozyskanie od byłych nauczycieli (emerytów) informacji o wysokości uzyskiwanych świadczeń oraz, że należy uwzględnić kwotę brutto.




 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności