Zasady dotyczące zamówień publicznych w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży