Wzór rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem