W umowie zlecenia zawartej przez szkołę publiczną płatnikiem jest gmina