Usunięcie drzew lub krzewów z zabytkowych nieruchomości wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zbytków