Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz


  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa zasady ustalania prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ich wysokości oraz zasad ich wypłacania ubezpieczonym.
  • Unikalna na rynku propozycja dla praktyków zajmujących się ustalaniem prawa do zasiłków oraz wypłacających te świadczenia.
  • Dzięki przejrzystej, komentarzowej formule i przystępnemu, zrozumiałemu językowi praktycy szczegółowo poznają przepisy niezbędne w ich codziennej pracy.
  • Zainteresowani tematyką specjaliści otrzymują komentarz stanowiący omówienie wszystkich artykułów ustawy wraz z odwołaniem się do innych aktów prawnych i zapisów ustawy poprzednio obowiązującej. Książka uwzględnia najnowsze zmiany, jakie zostały wprowadzone w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do maja 2016 r.
  • Czytelnik swoją wiedzę pogłębi zapoznając się z najistotniejszym i najnowszym orzecznictwem sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz będzie mógł przeanalizować 130 przykładów (popartych licznym orzecznictwem) wyjaśniających zasady ustalania prawa do zasiłków oraz obrazującymi sposoby obliczania ich wysokości, zarówno dla pracowników, jak i niepracowników.

Fragment tekstu z komentarza:
IV. Okres zasiłkowy w przypadku występowania przerw między tą samą przyczyną niezdolności do pracy

4. Jeżeli między poszczególnymi zwolnieniami lekarskimi spowodowanymi tą samą chorobą występują przerwy, wówczas:

1) mamy do czynienia w dalszym ciągu z tym samym okresem zasiłkowym, o ile przerwa między tymi absencjami nie przekracza 60 dni;

2) rozpoczyna się kolejny okres zasiłkowy, jeżeli przerwa między tymi absencjami jest dłuższa od 60 dni.

Aby można było prawidłowo ustalić okres zasiłkowy, lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie spowodowane tą samą chorobą przypadającą po przerwie nie dłuższej niż 60 dni powinien wpisać w nim kod literowy A.

Przerwa między okresami niezdolności do pracy dłuższa niż 60 dni oznacza zawsze rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego.

Przykład

1. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 155 dni do 15.8.2015 r. z powodu problemów kardiologicznych. Dnia 1 października przedłożył zwolnienie lekarskie na okres 31 dni z kodem literowym A. Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego tylko do 27.10.2015 r., ponieważ niezdolność do pracy została spowodowana tą samą chorobą, a przerwa między niezdolnościami do pracy nie przekroczyła 60 dni, zatem obie te niezdolności do pracy należy wliczyć do tego samego okresu zasiłkowego:

155 dni choroby (do 15.8.2015 r.) + 27 dni choroby w październiku = 182 dni niezdolności do pracy.

2. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 1.4.2015 r. do 31.8.2015 r. z powodu choroby kręgosłupa (153 dni). Z dniem 30 września rozwiązano z nim umowę o pracę. Od 15.10.2015 r. jest on zatrudniony u innego pracodawcy, gdzie dostarczył zwolnienie lekarskie z kodem A na okres od 28 października do 30 listopada. Mimo że choroba powstała w pierwszym miesiącu pracy u kolejnego pracodawcy, pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego, ponieważ przerwa w ubezpieczeniu wyniosła krócej niż 30 dni. Jednak obecna niezdolność do pracy jest spowodowana tą samą chorobą co poprzednia i powstała przed upływem 60 dni, w związku z czym nabędzie on prawo do zasiłku do 25.11.2015 r.:

182 dni = 153 dni u poprzedniego pracodawcy + 4 dni w października i 25 dni listopada u kolejnego pracodawcy).

V. Utrata lub wyczerpanie prawa do zasiłku a okres zasiłkowy

5. Niektóre okresy niezdolności do pracy, za które ubezpieczony nie uzyskuje prawa do zasiłku, są także zaliczane do okresu zasiłkowego. Wszystkie okresy, za które ubezpieczony utracił prawo do zasiłku na podstawie art. 15–17 ZasiłkiU są zaliczone od okresu zasiłkowego. Do okresu zasiłkowego dolicza się zatem okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony nie miał prawa do zasiłku z powodu wyczerpania okresu zasiłkowego. Oznacza to, że przerwę między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy liczy się od zakończenia niezdolności do pracy w znaczeniu medycznym, choćby choroba trwała dłużej niż 182 dni (odpowiednio 270 dni).

Powiązania z innymi przepisami:
• art. 4, 6, 8, art. 57 ust. 1 ZasiłkiU.

Zobacz także:

Więcej o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w module Kadry i płace >> 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności