US.III-415/28/05 – Postanowienie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 09-03-2006