Tylko jednorazowy wykład lub szkolenie nie musi być oskładkowane