Tylko jednorazowy wykład lub szkolenie nie musi być oskładkowane

Sprawa dotyczyła objęcia składkami na ubezpieczenia społeczne usług, polegających na wygłoszeniu dwóch wykładów dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (RCPS) w Ł. Centrum to zorganizowało dwie wewnętrzne sesje szkoleniowe dla swoich pracowników, w czasie których z kilkugodzinnymi prelekcjami wystąpiła sędzia miejscowego sądu.

Za wygłoszone wykłady otrzymała stosowne wynagrodzenie, wypłacone na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich do tych wykładów. Od wynagrodzenia składki nie były opłacone.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednak zakwestionował takie umowy, uznając je za umowy o świadczenie usług, co do których stosuje się przepisy o zleceniu. Wydał też decyzję, nakazującą opłacenie stosownych składek od wynagrodzeń wypłaconych za wygłoszone wykłady, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Od decyzji odwołało się RCPS, ale sądy orzekały różnie. Sąd I instancji podzielił opinię ZUS i oddalił odwołanie. Inaczej orzekł sąd II instancji, który uchylił wyrok sądu I instancji i zmienił decyzję ZUS, uznając, że prelegentka nie mogła podlegać – jako osoba prowadząca prelekcję i szkolenie – ubezpieczeniom społecznym. Skargę kasacyjną złożył ZUS.

Sąd Najwyższy skargę ZUS oddalił w całości, „uwalniając” tym samym wynagrodzenia za wygłoszone wykłady od konieczności oskładkowania.

W uzasadnieniu wyroku SN wskazał, że art. 6 ustawy systemowej nie wymienia, jako podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, umowy o dzieło, ale umowy o świadczenie usług (zlecenie).

Sąd Najwyższy wskazał, że istotnie, umowami o dzieło nie są wykłady prowadzone cyklicznie, dla określonej grupy słuchaczy, gdy prowadzą one nie tylko do przyswojenia wiedzy, ale i do zaliczenia egzaminu – tak jak cykle wykładów i zajęć prowadzone są w szkołach i na uczelniach.

Ale w sytuacji, gdy wygłoszony wykład był jednorazowym wystąpieniem i można mu przypisać cechy dzieła naukowego, autorskiej wypowiedzi przekazującej poglądy i opinie autora wykładu, wówczas może on być przedmiotem umowy o dzieło. Sąd Najwyższy uznał, że w opisywanej sprawie dokładnie taka sytuacja miała miejsce.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej nie organizowało kursu, czy cyklu wykładów dla określonej grupy słuchaczy.

Wykład, jako oryginalna wypowiedź autorska spełnia też warunki uznania go za dzieło w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Dlatego uznać należy wykłady wygłoszone dla pracowników RCPS przez za dzieła, będące przedmiotem umowy o dzieło, która nie podlega w tym wypadku oskładkowaniu.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności