Twórca filmików dla TVP dostanie tantiemy

Ta czwartkowaj uchwała Sądu Najwyższego jest ważna nie tylko dla inicjatora tej sprawy, ale i dla całej branży. W konsekwencji Tomasz B., reżyser krótkich filmików audiowizualnych, tzw. czołówek i buforów emitowanych w TVP, dostanie od nich tantiemy.

Reżyser nie pozwał TVP, ale Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Stało się tak, gdyż na podstawie decyzji ministra kultury to SFP zarządza tym segmentem utworów jako organizacja zbiorowego zarządzania (OZZ). Ma umowę z TVP określającą zakres i stawki opłat za wykorzystywanie utworów emitowanych na antenie publicznego nadawcy.

Na tę umowę powoływało się SFP, odmawiając Tomaszowi B. zapłaty żądanych 10 tys. zł. Wskazywało, że identyczną definicję utworów, nieuwzględniającą krótkich filmów, ma zapisaną w regulaminie. Na jego podstawie pobiera opłaty tylko za utwory audiowizualne w pełnym tego słowa znaczeniu. Nawet powołany w procesie biegły stwierdził zaś, że prace Tomasz B. są krótkimi utworami audiowizualnymi.

Sąd okręgowy żądania powoda oddalił, wskazując, że wobec braku definicji legalnej utworu audiowizualnego należy przyjąć jego określenie w umowie między TVP a SFP. Z kolei rozpoznający odwołanie powoda warszawski Sąd Apelacyjny powziął wątpliwość, czy twórca krótkiego animowanego utworu audiowizualnego może dochodzić od właściwej OZZ wynagrodzenia, jeżeli przyjęte uchwałą tej organizacji zasady repartycji (czyli ściągania i dystrybucji tantiem) nie przewidują wynagrodzenia za ten rodzaj utworów audiowizualnych. Poprosił o rozstrzygnięcie Sąd Najwyższy.

Pełnomocnik powoda mec. Roman Comi wskazywał przed SN, że prawo autorskie mówi o utworze audiowizualnym, a zatem pozwana OZZ powinna ściągnąć opłaty także od utworów Tomasza B. i jest mu je winna. A twórca ma prawo kwestionować wewnętrzne przepisy OZZ przed sądem cywilnym.

Pełnomocnicy SFP mec. Emilia Chmielewska i Rafał Klimek wskazywali z kolei, że stowarzyszenie pełni funkcję pośrednika i może wypłacać tylko te składki, które ściągnie. Inaczej musiałoby innym twórcom zabrać. Powód powinien o tym wiedzieć, przystępując do SFP, gdyż takie zasady już wtedy były w stowarzyszeniu ustalone.

Ich zdaniem twórca może kwestionować wewnętrzne regulacje OZZ tylko występując do ministra kultury, aby uruchomił administracyjną procedurę kontrolną.

Nie przekonali Sądu Najwyższego.

– To ustawa określa standard działania OZZ i jej odpowiedzialności wobec twórców, których utworami zarządza, i nie może się ona zasłaniać swoim regulaminem czy porozumieniem z użytkownikiem utworów – wskazała w uzasadnieniu sędzia SN Marta Romańska. – Nie jest ona bowiem tylko pośrednikiem, jak twierdzili pełnomocnicy SFP, ale ma szczególny, publiczny status organizacji zbiorowego zarządzania.

Ponieważ prawo autorskie mówi o utworze audiowizualnym, to w ocenie SN organizacja zarządzania nie ma prawa do wykładni tego pojęcia i powinna obejmować ochroną wszystkie utwory audiowizualne. Wtedy twórca, niezależnie od tego, czy jest członkiem organizacji czy nie, może się domagać należnego mu wynagrodzenia przed sądem cywilnym.

—Marek Domagalski

sygnatura akt: III CZP 105/17
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności