Stypendystą sportowym nie musi być wyłącznie członek klubu sportowego