Stanowisko GINB: w przypadku wniesienia sprzeciwu projektu się nie przechowuje

Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek przechowywać zatwierdzone projekty budowlane, projekty budowlane załączone do zgłoszenia co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego – zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Dotyczy to bezsprzecznie sytuacji, w których organ nie wniósł sprzeciwu.

Sporo wątpliwości, ze względu na redakcję przepisu, budziło zagadnienie, czy organ nadzoru budowlanego powinien przechowywać zatwierdzone projekty budowlane, projekty budowlane załączone do zgłoszenia, również w przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ?

Ważne
To zagadnienie zostało rozstrzygnięte przez GINB: „Brak jest zatem podstawy prawnej do zatrzymania przez organ jednego z egzemplarzy projektu budowlanego w przypadku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia. Tym samym organ administracji architektoniczno-budowlanej jest obowiązany zwrócić wszystkie egzemplarze projektu budowlanego, które były załączone do zgłoszenia, jeżeli w stosunku do tego zgłoszenia wniósł sprzeciw”. 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności