Sprzęt do bitcoinów bez odliczenia VAT

Jeśli firma poniosła wydatki na sprzęt używany do sprzedaży zwolnionej z VAT, nie odliczy podatku z faktury. Może go natomiast zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w CIT poprzez odpisy amortyzacyjne. Tak wynika z dwóch interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wydane zostały dla spółki, która zajmuje się wynajmem komercyjnych nieruchomości. Jest ona czynnym podatnikiem VAT. Kupiła komputery o bardzo dużej mocy obliczeniowej. Mają służyć do wydobywania kryptowalut. Wydobywanie polega na obliczaniu zabezpieczeń transakcji w sieci. W zamian za to spółka otrzymuje bitcoiny. Może je sprzedać na giełdzie kryptowalut.

Nabyte komputery będą wykorzystywane tylko do tych czynności. Wartość każdego z nich to około 20 tys. zł netto. Spółka zaliczy je do środków trwałych i będzie amortyzować.

Jak rozliczyć zakupy? Czy VAT z faktury można odliczyć czy też zwiększy on podstawę amortyzacji i w konsekwencji koszty uzyskania przychodów w CIT?

Fiskus podkreślił, że transakcje polegające na wydobywaniu i sprzedaży kryptowalut będą podlegały opodatkowaniu VAT, jako odpłatne świadczenie usług. Są one jednak zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Skarbówka powołała się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C-264/14). Stwierdzono w nim, że transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, czyli innych niż pieniądze, o ile zostały zaakceptowane przez strony jako alternatywny środek płatniczy, stanowią zwolnione z VAT transakcje finansowe. Wykładnia przepisu dyrektywy o zwolnieniu ograniczająca je tylko do walut tradycyjnych byłaby niezgodna z jego celem.

Skoro jednak sprzedaż bitcoinów jest zwolniona z podatku, spółka nie może go odliczyć przy nabyciu komputerów wykorzystywanych do ich wydobywania. Zakupy nie służą bowiem do czynności opodatkowanych.

Nie ma jednak przeszkód, aby doliczyć nieodliczony VAT do wartości początkowej komputerów, która jest podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Pozwala na to art. 16g ust. 3 PDOPrU.

Przepis ten mówi, że za cenę nabycia środka trwałego uważa się kwotę należną zbywcy, pomniejszoną o VAT, z wyjątkiem sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do jego odliczenia. Oznacza to, że nieodliczony VAT będzie kosztem uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej środków trwałych.

Do handlu kryptowalutą zabierają się też coraz częściej osoby fizyczne. O ich problemach z rozliczeniem PIT pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 22 listopada 2017 r. w artykule „Od wirtualnych walut fiskus chce realny podatek". —Przemysław Wojtasik

numer interpretacji: 0115-KDIT1-1.4012. 778.2017.2.MN, 0115-KDIT2-3.4010. 351.2017.1.AW
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności