Społeczna Rada Sportu – nowy organ opiniodawczy

1. Podstawy funkcjonowania Społecznej Rady Sportu (SRS)

Społeczna Rada Sportu została powołana do życia zarządzeniem nr 1 Ministra Sportu i Turystyki z 12.1.2016 r. (DMST.2016.1.1). Rada stanowi kolegialny organ pomocniczy Ministra Sportu i Turystyki o charakterze opiniodawczo-doradczym w obszarze kultury fizycznej.

Do głównych zadań Rady oprócz wnioskowania w sprawach kultury fizycznej należy wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez ministra dotyczących kultury fizycznej, w tym opiniowanie:

1) strategii rozwoju poszczególnych dziedzin w ramach zadań ustawowych ministra w ramach kultury fizycznej;

2) projektu części 25 budżetu (kultura fizyczna);

3) programów rozwoju bazy sportowej;

4) programów szkolenia osób;

5) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje, dofinansowywanych przez ministra;

6) kandydatów do nagród i wyróżnień za wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym.

2. Skład SRS oraz tryb pracy

Zgodnie z przyjętym zarządzeniem w skład SRS wchodzi 26 specjalistów z różnych środowisk: zawodniczych, trenerskich, akademickich. Szczegółowy tryb pracy Rady został określony w Regulaminie Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki, stanowiącym załącznik nr 1 do omawianego zarządzenia.

Ważne
Zgodnie z regulaminem działalność Rady jest kadencyjna i trwa nie dłużej niż 3 miesiące po odwołaniu Ministra Sportu i Turystyki ustalającego skład Rady.

Zmiany w składzie Rady dokonuje się w tym samym trybie co powołanie jej członka. W regulaminie zapisano także, że członkowie Rady będą wykonywali swoje funkcje społecznie nie otrzymując wynagrodzenia. W dalszej części regulaminu zawarto zapisy dotyczące wyboru prezydium Rady, kwestie związane z obradowaniem oraz tryb podejmowania uchwał przez SRS.

Regulacje dotyczące Społecznej Rady Sportu weszły w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 11.1.2016 r.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności