Rusza egzamin zawodowy dla rejentów

Start we wtorek o godz. 10. Do egzaminu zgłosiły się 493 osoby. Pierwszego dnia egzamin potrwa 6 godzin. Przeprowadzi go w całym kraju osiem komisji egzaminacyjnych powołanych przez ministra sprawiedliwości. We wtorek i środę zdający będą opracowywać projekty aktów notarialnych. Trzeciego dnia, tj. 7 września, zadanie może polegać na: opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej; uzasadnieniu jej dopuszczalności bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny. Zadania egzaminacyjne – jednakowe dla wszystkich zdających – przygotował zespół: przedstawiciele ministra sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Notarialnej.

Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych odręcznie lub przy użyciu komputera.

Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań na komputerze, będą korzystali z własnych laptopów. Ich prywatny sprzęt został odpowiednio przygotowany i sprawdzony. Laptopy muszą spełniać wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnych.

Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu notarialnego zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictw.

Gdzie kandydaci na rejentów piszą egzamin? MS uruchomił po jednej komisji w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz po dwie w Poznaniu i Warszawie. W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi siedem osób: czterech przedstawicieli ministra sprawiedliwości; dwóch przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz jeden pracownik naukowy; naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Polsce.

—a.ł.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności