RPO kwestionuje zgodność z konstytucją przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje między innymi zgodność z konstytucją art. 151² § 1 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) przez to, że nie przewiduje udzielenia na wniosek pracownika czasu wolnego w zwiększonym wymiarze w stosunku do czasu faktycznie przepracowanego w godzinach nadliczbowych.

W ocenie Rzecznika zwiększony wymiar czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych nie przysługuje w sytuacji, kiedy z inicjatywą udzielenia czasu wolnego występuje pracownik. Ograniczenie możliwości rekompensowania zwiększonym wymiarem czasu wolnego w stosunku do liczby przepracowanych godzin nadliczbowych tylko do sytuacji udzielania czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy i brak podstaw do zastosowania tej zasady w sytuacji, kiedy o skorzystanie z takiego czasu wolnego wnioskuje pracownik, jest sprzeczny z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie 18.10.1961 r., zrewidowanej w 1996 r. Karta ta jest podstawowym traktatem Rady Europy i ustanawia oraz określa zobowiązania państw w zakresie pełnego zatrudnienia, bezpieczeństwa pracy.

Inne zarzuty Rzecznika

Rzecznik Praw Obywatelskich w tym samym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się również o zbadanie zgodności z konstytucją:
  • art. 30 ust. 2 ustawy 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ponieważ nie przewiduje prawa urzędnika państwowego do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy,
  • art. 85 ust. 5 ustawy z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli przez to, że nie przewiduje prawa kontrolera do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu zatrudnienia poza normalnymi godzinami pracy,
  • art. 32 ust. 1 ustawy z 27.7.2001 r. o służbie zagranicznej z uwagi na to, że nie przewiduje prawa członka służby zagranicznej do zwiększonej stawki wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu wykonywania pracy poza normalnymi godzinami pracy, a także w niedzielę i święta,
  • art. 59 ust. 2 ustawy z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy przez to, że nie przewiduje prawa pracownika Państwowej Inspekcji Pracy do zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy wykonywanej na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy,
  • art. 97 ust 6 ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, ponieważ nie przewiduje prawa pracownika służby cywilnej do zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy wykonywanej na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych,
  • art. 42 ust. 4 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych z uwagi na to, że nie przewiduje prawa pracownika samorządowego do zwiększonej stawki wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego z tytułu pracy wykonywanej na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych. 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności