Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał w sprawie przyjęcia stanowiska przez organ stanowiący JST