Rada krytycznie o regulaminie dla sądów

Minister sprawiedliwości właśnie zmienił regulamin urzędowania sądów powszechnych. Robi to niemal co roku. Tym razem znów w ostatniej chwili. Krajowa Rada Sądownictwa krytycznie ocenia nowe przepisy. Co im zarzuca? Po pierwsze, że przygotowując zmiany, minister wcale nie wykonał delegacji ustawowej, do czego zobowiązała go ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Po drugie, kwestionuje uzasadnienie, na które powołał się minister, przygotowując zmiany. Otóż MS bardzo obszernie opisał, jak sądy mają korzystać z tzw. systemu losowego przydziału spraw. Rada zauważa jednak, że po wejściu w życie rozporządzenia uzasadnienie do niego traci wartość prawną i nie może być stosowane. Przypomina, że to właśnie rolą rozporządzenia jako aktu wykonawczego jest zawieranie odpowiednich norm instrukcyjnych, które umożliwiają właściwe wykonanie ustawy (prawa o ustroju sądów powszechnych).

Tak ważna czynność jak wskazanie sędziów orzekających w konkretnych sprawach nie może być doprecyzowana w dokumentach niemieszczących się w hierarchii źródeł prawa – wynika z uzasadnienia do projektu nowelizującego rozporządzenie. Sam jednak fakt umieszczenia opisu systemu losowego przydziału spraw w uzasadnieniu treści rozporządzenia, zdaniem Rady, może oznaczać, że MS liczy się z kłopotami po wejściu w życie zasady losowego przydziału spraw. A tych uzasadnienie nie rozwiąże.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności