Przejrzystość nie musi szkodzić gigantom

Ostatnio dało się słyszeć sporo krytyki wobec propozycji zobowiązania największych przedsiębiorstw do ujawniania danych o swoich przychodach i kosztach. Obawy te mogą wynikać z troski o niewłaściwe ich wykorzystywanie. Tak jednak nie musi się stać.

Duże przedsiębiorstwa, w tym spółki giełdowe, i tak są już dziś zobowiązane do ujawniania swoich zysków i strat w sprawozdaniach finansowych. Pozwalają one klientom oraz potencjalnym inwestorom na ocenę ich wiarygodności finansowej. Nie ma barier w dostępie do tych danych. Taka sytuacja istnieje od dawna i nie budzi kontrowersji.

Proponowany obowiązek ma dotyczyć jedynie 4,5 tys. największych przedsiębiorstw. To tylko niewielki procent wszystkich podatników. Ich działalność ma jednak zasadnicze znaczenie dla całej gospodarki.

Dlatego właśnie tak ważne jest, by ich działalność była przejrzysta. Takie przedsiębiorstwa działają przecież w otoczeniu społecznym.

Organizacje reprezentujące adresatów projektowanych rozwiązań wskazują, że takie ujawnianie może naruszać ich interesy. Należy też jednak pamiętać o interesie publicznym – zarówno w aspekcie zobowiązań podatkowych, jak i szeroko pojętej społecznej odpowiedzialności biznesu.

Publikacja podstawowych danych z rocznych deklaracji podatkowych dużych podatników może wręcz pozytywnie wpłynąć na ich wizerunek i wiarygodność. Trzeba mieć nadzieję, że przepisy będą stosowane zgodnie z intencjami, jakie deklarują projektodawcy.

Urszula Brzezińska jest adwokatem w GSW Legal.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności