Budownictwo i nieruchomości

Moduł przeznaczony dla firm z sektora budowlanego, działających na rynku nieruchomości. Omawia procedury budowlane, zarządzanie nieruchomościami, prawa na nieruchomościach.


Moduł
zawiera następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia

Wzory dokumentów

Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki. Eksperci wyjaśniają jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Baza formularzy, umów, kwestionariuszy, wniosków, regulaminów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów.
Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:
 • Umowa na roboty budowlane,
 • Kosztorys powykonawczy jako podstawa wypłaty wynagrodzenia wykonawcy,
 • Protokół odbioru robót budowlanych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu,
 • Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego a opłata skarbowa,
 • Opodatkowanie budowli po zmianie prawa budowlanego,
 • Przetarg na roboty budowlane i dostawy.
Wzory to m.in.:
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania,
 • Dziennik budowy,
 • Przedmiar robót budowlanych,
 • Księga obmiarów robót,
 • Umowa przedwstępna na roboty budowlane,
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością,
 • Rozliczenie zużycia materiałów na budowie,
 • Wzór protokołu z kontroli systemu klimatyzacji.

Poradniki i komentarze dotyczące budownictwa i nieruchomości:

Poradniki analizujące zagadnienia z zakresu procedur budowlanych oraz zarządzania nieruchomościami. Komentarze do kluczowych aktów prawnych z zakresu prawa budowlanego oraz gospodarki nieruchomościami.
Poradniki umożliwiające realizację codziennych zadań specjalistów z zakresu budownictwa i nieruchomości to np.:
 • Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości (W. Pływaczewski)
 • Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej (E. Targońska)
 • Prawo nieruchomości (R. Strzelczyk) 
 • Służebność przesyłu (M. Nowak) 
 • Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (M. Nowak) 
 • Umowa o roboty budowlane (D. Okolski)
Komentarze wykorzystywane w codziennej pracy w zakresie prawa budowlanego i dziedzin z nim związanych to np.:
 • Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe (K. Osajda)
 • Prawo budowlane i nieruchomości (D. Okolski)
 • Prawo energetyczne (M. Kuliński) 
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce (I. Wereśniak-Masri) 
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (J.Jaworski  A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin)

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych