RODO

Moduł ułatwia realizację zadań  z zakresu ochrony danych osobowych. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych w firmie znajdą wskazówki, jak rozwiązać problemy związane z danymi osobowymi. 

Moduł zawiera następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia

Gotowe odpowiedzi na pytania z ochrony danych osobowych. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną.

Odpowiedzi dotyczą m.in.:

 • udostępniania danych osobowych
 • powierzania przetwarzania danych osobowych
 • obowiązków i uprawnień inspektora danych
 • wyrażenia i cofnięcia zgody
 • informacji i dostępu do danych osobowych
 • sprostowania i usuwania danych
 • zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 • nakładania kar administracyjnych
 • certyfikacji
 • monitoringu wizyjnego
 • naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
Wzory dokumentów

Baza umów, upoważnień, wniosków, regulaminów, klauzul, zgód, które pozwalają na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów z zakresu ochrony danych.

Wzory dla inspektorów i administratorów danych to m.in.:

 • polityka ochrony danych
 • wyznaczenie specjalisty do spraw ochrony danych osobowych
 • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych
 • zmiana danych kontaktowych dotychczasowego inspektora ochrony danych
 • odwołanie dotychczasowego inspektora ochrony danych
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania
 • klauzule zgody
 • oświadczenie osoby upoważnionej
 • raport z naruszenia ochrony danych osobowych
Przepisy, orzeczenia, stanowiska

Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych

 • Komplet przepisów, orzeczeń, stanowisk UODO i MC,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń z ochrony danych osobowych,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

 

W module Ochrona danych osobowych dostępne są także elektroniczne wersje poradników i komentarzy: 

Poradniki Komentarze

Poradniki szczegółowo omawiają wybrane zagadnienia z ochrony danych. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe. 

Komentarze do Kodeksu pracy i innych kluczowych ustaw oraz rozporządzeń związanych z zatrudnieniem. Zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów.

Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w pracy to np.:

• Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie. Kontrola poprawności wdrożenia RODO. Metodyka, procedury, wzory (A. Sagan)
• Ochrona danych osobowych praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców (L. Kępa)
• Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży (M. Gumularz)
• Klauzule RODO. Wzory klauzul z praktycznym komentarzem (A. Sagan)
• Dokumentacja RODO w placówkach medycznych (A. Sieradzka)

Komentarze do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy to np.:

• Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz (pod. red. P. Litwińskiego)
• Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz (pod. red. P. Litwińskiego)
• Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz (pod. red. A. Grzelak)

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności