Kadry i płace

Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych i rozliczania wynagrodzeń. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw osoby odpowiedzialne za zatrudnienie w firmie znajdą wskazówki, jak rozwiązać problemy kadrowe.

Poradnia ekspercka

W ramach modułu kadrowego działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań z zakresu kadr i płac.
Więcej o poradni >>


Moduł zawiera następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia
Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki kadrowej. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną.
Odpowiedzi dotyczą m.in.:
 • nawiązania, modyfikacji i rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem,
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej,
 • planowania i rozliczania czasu pracy,
 • sporządzania listy płac,
 • opracowywania regulaminów i innych dokumentów wewnątrzzakładowych,
 • obowiązków pracowniczych i zakresu odpowiedzialności.

Moduł zawiera także narzędzia ułatwiające bieżącą pracę w dziale kadr: prowadzenie akt osobowych pracowników, rozliczanie czasu pracy, absencji pracowniczych, rozliczanie wynagrodzeń, kierowanie na badania BHP, śledzenie zmian w prawie pracy.

Wzory dokumentów
Baza formularzy, umów, kwestionariuszy, wniosków pracowniczych, regulaminów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów pracowniczych.
Wzory dla kadrowych to m.in.:
 • umowy o pracę,
 • umowy cywilnoprawne,
 • dokumentacja planowania i rozliczania czasu pracy,
 • dokumentacja ZFŚS,
 • listy płac i dodatków do wynagrodzeń,
 • dokumentacja badań BHP,
 • formularze rozliczania podróży służbowych,
 • świadectwo pracy i inne dokumenty związane z zakończeniem stosunku pracy.

Przepisy, orzeczenia, stanowiska
Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych
 • Komplet przepisów, orzeczeń, stanowisk MF, izb skarbowych,
 • Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
 • Przegląd zmian w prawie i komentarze do najnowszych orzeczeń z prawa pracy,
 • Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
 • Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

Kalkulatory i wskaźniki
Kilkadziesiąt kalkulatorów i wskaźników, na bieżąco aktualizowanych.
Kalkulatory w wersji online pozwalają na szybkie obliczenie danych, m.in.:
 • należnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, pracę w nocy, za przepracowaną część miesiąca, urlop wypoczynkowy,
 • sporządzenie listy płac, wyliczenie wysokości dodatków do wynagrodzenia,
 • rozliczenie samochodów służbowych, diet.


W module Kadry i płace dostępne są także elektroniczne wersje poradników i komentarzy: 

Poradniki dla kadrowych

Komentarze dla kadrowych

Poradniki szczegółowo omawiają wybrane zagadnienia kadrowe i płacowe. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe.  Komentarze do Kodeksu pracy i innych kluczowych ustaw oraz rozporządzeń związanych z zatrudnieniem. Zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów.
Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w dziale kadrowym to np.:
 • Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (Mitrus)
 • Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania (M. Pigulski)
 • Świadectwo pracy (M. Nałęcz) 
 • Podróże służbowe pracowników (M. Rotkiewicz)
 • Fundusz świadczeń socjalnych. Kadry – Podatki – Księgowość (M. Nałęcz) 
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia (M. Kawecki, T. Osiej)
Komentarze do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy specjalisty kadrowego to np.:
 • Kodeks pracy (red. W. Muszalski) 
 • Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (M. Gazda, R. Adamus)
 • Karta Nauczyciela (K. Lisowski, K. Stradomski)
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (A. Radzisław) 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności