Logowanie do serwisu Problem z logowaniem

Księgowość i podatki

Treści zawarte w module  ułatwiają realizację zadań z zakresu rachunkowości i podatków w firmie. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw osoby odpowiedzialne za decyzje księgowe znajdą rozwiązania i wskazówki, jak postąpić w niestandardowej sytuacji.

Poradnia ekspercka

W ramach modułu finansowego działa poradnia ekspercka. Pozwala na zadawanie ekspertom pytań z zakresu rachunkowości i podatków. Więcej o poradni >>


Moduł zawiera następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia
Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki księgowej. Eksperci wyjaśniają, jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną.
Odpowiedzi dotyczą m.in.:
    •  zasad sporządzania regulaminów, sprawozdań, instrukcji,
    •  wypełniania deklaracji podatkowych,
    •  księgowania zdarzeń gospodarczych,
    •  rozliczeń księgowych w sytuacjach losowych,
    •  prawidłowego zaliczania wydatków do kosztów podatkowych,
    •  wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
    •  gromadzenia i przechowywania dokumentacji.

Wzory dokumentów
Baza formularzy, instrukcji, deklaracji, umów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów w firmie.
Opracowania dotyczą m.in.:
 • dokumentów i dowodów księgowych,
 • regulaminów i instrukcji,
 • dokumentacji podatkowej,
 • sprawozdań finansowych,
 • wzorów pism, umów i uchwał.

Przepisy, orzeczenia, stanowiska
Dostęp do aktualnej bazy prawa polskiego, projektów aktów, najnowszych orzeczeń i stanowisk urzędowych.
   •  Komplet przepisów, orzeczeń, stanowisk MF, izb skarbowych,
   •  Codzienna aktualizacja przepisów, dostępne ujednolicone wersje aktów prawnych,
   •  Powiązanie przepisu z orzeczeniami, stanowiskami urzędów i komentarzami ekspertów,
   •  Możliwość porównywania wersji aktu prawnego z różnych okresów ich obowiązywania.

Kalkulatory i wskaźniki
Kilkadziesiąt kalkulatorów i wskaźników, na bieżąco aktualizowanych.
Kalkulatory w wersji online pozwalają na szybkie obliczenie danych, m.in.:
 • wysokości odsetek za zwłokę,
 • należnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, pracę w nocy, za przepracowaną część miesiąca, urlop wypoczynkowy,
 • rozliczenia samochodów służbowych, diet.
Wskaźniki są aktualizowane na bieżąco i dają dostęp do archiwalnych wartości w poprzednich okresach.

W module Księgowość i podatki dostępne są także elektroniczne wersje poradników i komentarzy:

Poradniki dla księgowych

Komentarze dla księgowych

W Poradnikach szczegółowo omówiono wybrane zagadnienia księgowe i podatkowe. Zawierają liczne przykłady, rozwiązania z praktyki, orzecznictwo i stanowiska urzędowe.  Komentarze do kluczowych ustaw podatkowych
i księgowych, pisane przez biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników zawierają pogłębione analizy i interpretacje przepisów.
Poradniki wspomagające realizację codziennych zadań w dziale księgowości to np. :
 • Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 (red. A. Hołda)
 • Ordynacja podatkowa 2017. Poradnik dla praktyków (A. Mariański)
 • Zwrot różnicy VAT po nowelizacji przepisów w 2017 (M. Przybylski)
 • Wkłady niepieniężne do spółek handlowych (U. Promińska)
 • Dokumentacja cen transferowych (M. Makowski)
 • Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne (S. Brzeszczyńska)
 • Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (M. Piotrowski) 
Komentarze do najważniejszych ustaw wykorzystywanych w pracy księgowego to np.:
 • Ustawa o rachunkowości  (A. Helin) 
 • VAT (T. Michalik)
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (red. J. Marciniuk)
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (W. Dmoch)
 • Akcyza (red. M. Zimny)
 • Ceny transferowe. Komentarz do zmian rozporządzenia MF (J. Mika)
 • Opłata skarbowa (M. Kazek)
 • Kodeks karny skarbowy (L. Wilk, J. Zagrodnik).

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     800 800 025 / 22 311 22 22
lub zostaw numer telefonu
oraz e-mail
Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 na:
przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 800 800 025, 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł