Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych – IV Konferencja GINB

Organizowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego coroczne ogólnopolskie konferencje na stałe wpisały się już do kalendarza środowiska budowalnego przynosząc oprócz wymiaru edukacyjnego także walor praktyczny.

Tegoroczna konferencja podzielona została na cztery sesje tematyczne:

1) ocena stanu technicznego obiektów zabytkowych, kryteria wyboru metod naprawy obiektów zabytkowych, a także aspekty bezpieczeństwa pożarowego obiektów w kontrolach okresowych budynków;

2) aspekty techniczne utrzymania obiektów budowlanych takie jak:

a) wpływ różnorodnych czynników na właściwe utrzymanie obiektów,

b) znaczenie prawidłowego wykonania elewacji wentylowanych,

c) skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,

d) detale projektowe i wykonawcze jako przyczyny wad obiektów;

3) kwestie prawne:

a) działania organów administracji publicznej podczas użytkowania obiektów budowlanych,

b) zadania uczestników procesu budowlanego i przepisy unijne w kontekście stosowania wyrobów budowlanych,

c) zagadnienia specyfiki oznakowania dróg wewnętrznych;

4) wyroby budowlane i technologie w budownictwie:

a) badania poświęcone przewodzeniu ciepła napowietrzonych i nienapowietrzonych betonów lekkich i betonu zwykłego,

b) odporność na wpływ czynników środowiskowych połączeń klejowych i powłok na drewnie gatunków egzotycznych,

c) automatyka pożarowa budynków,

d) diagnostyka obiektów zabytkowych w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Jak co roku istotną częścią Konferencji była dyskusja, wywoływana przez wygłaszane referaty. Konferencji tradycyjnie towarzyszyła przygotowana publikacja, zawierająca wszystkie zgłoszone na nią referaty.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności