Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych – IV Konferencja GINB