Prawo do pomocy obrońcy przysługuje zatrzymanemu od początku postępowania