Powołano Radę Społeczną przy komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji nieruchomości w gminach