Powód wykluczenia musi być jasny

Poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na utrzymanie w należytym stanie trasy ekspresowej wokół miasta. Wykonawcy byli związani złożonymi ofertami przez 90 dni. Zamawiający może złożyć wniosek o przedłużenie tego okresu o 60 dni, ale tylko raz – następne przedłużenia zależą od dobrej woli oferentów, a przepisy nic nie mówią, by ich odmowa uprawniała do wykluczenia z przetargu.

GDDKiA skorzystała z prawa do wniosku o przedłużenie, a następnie wykluczyła jednego z wykonawców, który tego nie zrobił. Przetarg wygrała firma Zaberd, jednak inny uczestnik – Saferoad – złożył skargę do Krajowej Izby Odwoławczej. Podniósł, że oferenci, którzy nie przedłużyli z własnej inicjatywy związania ofertą po raz drugi, też powinni zostać wykluczeni, a wtedy zwyciężyłaby oferta Saferoad.

KIO zwróciła się z pytaniem prejudycjalnym do TSUE, czy zgodnie z unijnymi zasadami równego traktowania i transparentności można za powód wykluczenia uznać niespełnienie obowiązku, który nie został wprost wskazany ani w ogłoszeniu o przetargu, ani w przepisach prawa. Powołując się na swoje orzecznictwo, Trybunał stwierdził, że to niedopuszczalne. Stosowanie kryterium wykluczenia opartego jedynie na interpretacji i praktyce konkretnego organu byłoby bowiem krzywdzące dla firm zagranicznych, które ich nie znają. Wskazał też, że nawet w polskim orzecznictwie istnieją dwie przeciwstawne koncepcje.

—cyd
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności