Postępowanie powypadkowe, w przypadku zwolnienia się pracownika

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy składa poszkodowany do tego pracodawcy, u którego zdarzył się wypadek. Pracodawca powinien przekazać skompletowaną dokumentację do właściwej terenowo jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS z 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 954) wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy składa poszkodowany do tego pracodawcy, u którego zdarzył się wypadek, ponieważ to właśnie tam znajduje się dokumentacja powypadkowa niezbędna do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego.

Pracodawca po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego przekazuje wniosek wraz ze skompletowaną dokumentacją terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, w celu skierowania ubezpieczonego na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika ZUS.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności