Po śmierci rodzica 500+ otrzyma drugi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpatrywał skargę dotyczącą 500+. Początkowo prawo do niego przysługiwało matce, której sąd w wyroku rozwodowym powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej. Ojcu została ona ograniczona. Mógł jednak współdecydować o istotnych sprawach córki, m.in. o wyborze szkoły i kierunku kształcenia oraz spędzaniu wolnego czasu.

Niestety, matka dziewczynki zmarła. Wówczas opiekę nad córką przejął ojciec i złożył wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego. Pieniądze z rządowego programu otrzymał, ale kwestionował datę, od której wypłacano mu 500+. Samorząd przyznał mu bowiem świadczenie od dnia, w którym uprawomocniło się postanowienie sądu powierzające mu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad córką. Od tego momentu – zdaniem gminy i samorządowego kolegium odwoławczego – ojciec i dziecko tworzą rodzinę w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

WSA w Gliwicach doszedł do innego wniosku. Podkreślił, że bez wątpienia skarżący jest dla dziecka rodzicem. Oczywiste także jest, że prawo zmarłej matki do świadczenia wychowawczego na dziecko wygasło w dacie jej śmierci. Artykuł 94 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi zaś, że jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu. Postanowienie sądu rejonowego powierzające mężczyźnie wykonywanie władzy rodzicielskiej nad córką ma więc jedynie charakter deklaratoryjny, czyli potwierdza istniejące już prawa ojca.

Skarżącemu przysługuje zatem prawo do świadczenia wychowawczego na córkę od dnia, w którym zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci weszła w skład jego rodziny – zamieszkała z ojcem. Dlatego WSA w Gliwicach uchylił zaskarżoną decyzję.

Wymaga jednak zbadania, do kiedy zmarłej matce wypłacano 500+. Na to samo dziecko nie można bowiem otrzymywać jednocześnie dwóch świadczeń.

Jeżeli jedno z rodziców nie żyje, drugie zyskuje władzę rodzicielską nad dzieckiem.

—Katarzyna Wójcik

sygnatura akt: IV SA/Gl 931/17
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności