Planowane zmiany w zakresie wprowadzenia kas fiskalnych online od 1.1.2019 r.