PIT dla pracownika pobierającego zasiłek wypłacany przez ZUS

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, który nie jest uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych, rozliczane są przez organ rentowy (ZUS).

Zasiłki powypadkowe, o których mowa w pytaniu, mogą przyjąć trzy formy:

  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku wyrównawczego.

Rodzaj przysługującego świadczenia zależy przede wszystkim od stanu zdrowia poszkodowanego w wypadku i prowadzonej rehabilitacji. Niemniej jednak wszystkie te zasiłki stanowią świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Zasiłki pieniężne z ubezpieczeń społecznych zalicza się do przychodów pochodzących z innych źródeł. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego uważa się bowiem kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy od zasiłków wypłacanych przez ZUS obciążają organy rentowe (a więc ZUS), nie zaś zakład pracy. Na ZUS ciąży zatem również obowiązek wykazania ich w informacjach podatkowych PIT-11A. Na dopełnienie tej formalności ZUS ma czas do końca lutego następnego roku po roku podatkowym.

Pracodawca jest natomiast zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 za miniony rok, wykazując wypłacone pracownikom świadczenia ze stosunku pracy (wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowe, ale też dodatkowe składniki przysługujące im mimo choroby, np. bony na Boże Narodzenie).

Pracownicy natomiast (na podstawie otrzymanej informacji PIT-11A, ale też oczywiście informacji od pozostałych płatników) obowiązani będą złożyć deklaracje roczne (PIT-36 lub PIT-37).
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności