Pijany kierowca sfinansuje pokoje przesłuchań

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt rozporządzenia w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. To efekt wchodzącej w sobotę w życie nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, która przewiduje możliwość przekazywania pieniędzy z funduszu nie tylko organizacjom pozarządowym, lecz także podmiotom ze sfery finansów publicznych.

Pieniądze, które trafiają do funduszu, np. z nawiązek zasądzanych od pijanych kierowców, będą mogły być przeznaczane na pomoc medyczną czy prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ale także na zakup sprzętu dla policji lub służby zdrowia. Co więcej, z pieniędzy tych będą mogły być opłacane szkolenia dla policjantów i prokuratorów na temat mediacji w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich oraz same mediacje. Rozporządzenie umożliwi też finansowanie z funduszu tworzenia lub remontowania tzw. przyjaznych pokojów przesłuchań, w których zeznania składają dzieci, oraz pokrywanie kosztów tłumacza (także języka migowego), pomocy psychologicznej, indywidualnego nauczania bądź opieki dla dzieci w żłobkach i klubikach.

Z kolei z części funduszu przeznaczonej dla osób opuszczających zakłady karne, środki będą mogłyby być przeznaczone m.in. na pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych, dopłaty do czynszów, poradnictwo prawne i zawodowe, szkolenia i kursy podnoszących kwalifikacje zawodowe, udział w programach podnoszących kompetencje społeczne, radzenie sobie z agresją, przemocą i uzależnieniami czy na leczenie.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że rozszerzenie katalogu podmiotów o podmioty publiczne nie odbije się na finansowaniu zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Pod koniec ubiegłego roku na koncie funduszu było ponad 385 mln zł. W całym 2016 r. udzielono z niego pomocy 71 tys. osób opuszczających zakłady karne. Z kolei w 2015 r. (to najświeższe dane) liczba osób pokrzywdzonych, które uzyskały bezpłatną pomoc, przekroczyła 24 tys.

Piotr Szymaniak
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności