Państwo dołoży do pomieszczeń dla osób eksmitowanych w gminach