Osoba reprezentująca pracodawcę może przyjmować wniosek o ponowne zatrudnienie