Organizacje pozarządowe in praxi. Obraz polskiego sektora NGO. Red. Katarzyna Zamorska. Lublin 2014 „Polihymnia” ss. 109, Sum., bibliogr.