Omówienie zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk