Określanie danych dotyczących uprawnień do emisji gazów cieplarnianych