Od 7.10.2015 r. można złożyć więcej deklaracji przez Internet

Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.9.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. z 2015 r. poz. 1545) poszerza listę deklaracji i informacji, które można składać do organów podatkowych przez Internet bez konieczności stosowania tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, są to:

1) informacja podsumowującą/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27) - składana za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 30.6.2015 r.;

2) informacja podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) oraz korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK) - składane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po 30.6.2013 r.;

3) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z) - w których są wykazane zdarzenia mające miejsce od 1.1.2015 r. oraz

4) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT-CFC) - o wysokości dochodów uzyskanych od 1.1.2015 r.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności