Nowy wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Od 1.1.2016 r. zgodnie z art. 282b § 3 OrdPU, wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody lub złożenia wniosku kontrolowanego. W razie wyrażenia zgody lub złożenia wniosku ustnie kontrolujący sporządza adnotację.

Nowy wzór formularza zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej - ZAW-K uwzględnia zmiany zawarte art. 282b § 3 i § 5 OrdPU oraz zmiany wprowadzone w art. 81b § 2 OrdPU, zgodnie z którym korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 (w czasie postępowania podatkowego), nie wywołuje skutków prawnych.

Organ podatkowy zawiadamia pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1.1.2016 r.

Źródło:

  • art. 81b § 2, art. 282b § 3 i § 5 ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613);
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 6.11.2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (źródło: Rządowe Centrum Legislacji). 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności