Nikt nie wyręczy firmy we wpłacie zaliczek

Zapłata zaliczki na PIT od pracowników lub zleceniobiorców przez osobę trzecią działającą w charakterze posłańca (wyręczyciela) nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania płatnika.

Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Sprawa dotyczy niemieckiej firmy planującej zatrudnić pracowników w Polsce. Rozważa zawarcie ze spółką doradczą umowy o świadczenie usług kadrowo-płacowych.

Usługodawca miałby sporządzać listy płac, deklaracje składek na ubezpieczenie społeczne, naliczać miesięczne zaliczki na PIT etc.

Dodatkowo, by ułatwić działania niemieckiego przedsiębiorcy, polski usługodawca mógłby przejąć realizację przelewów z tytułu składek ZUS, zaliczek na PIT i wynagrodzeń z założonego przez siebie konta. Rachunek ten zasilany byłby przelewami od niemieckiego kontrahenta.

Zagraniczny przedsiębiorca wyjaśnił, że przekazywane spółce doradczej pieniądze będą pochodzić ze środków zatrudnionych u niego pracowników, tj. wypłacane tym osobom wynagrodzenie będzie odpowiednio pomniejszone o kwotę zaliczki na PIT, a ta przekazywana spółce doradczej.

Zaliczki byłyby wpłacane na konto odpowiedniego urzędu skarbowego. Na pytanie KIS firma odpowiedziała, że kwota zaliczki od jednych pracowników będzie przekraczać 1 tys. zł, a od innych nie.

By uniknąć wątpliwości, poinformuje pisemnie naczelnika właściwego urzędu, że powierzyła firmie konsultingowej środki na wpłatę zaliczek na PIT.

Firma pytała, czy wpłata zaliczek w ten sposób spowoduje wygaśnięcie jej zobowiązania z tytułu pełnienia obowiązków płatnika.

Jej zdaniem tak, bo polska firma będzie działać w imieniu i na rzecz płatnika.

Dyrektor KIS zajął przeciwne stanowisko, stwierdzając, że obowiązkiem płatnika jest pobrać i odprowadzić kwotę zaliczek na PIT i żaden przepis nie modyfikuje tego obowiązku. Organ podkreślił, że płatnik znajduje się w innej sytuacji niż podatnik. Ordynacja podatkowa wprost przewiduje sytuacje, w których wpłatę kwoty podatku przez osobę trzecią uważa się za pochodzącą od podatnika. Jest tak m.in. wtedy, gdy kwota nie przekracza 1 tys. zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia jej na zobowiązanie podatnika.

numer interpretacji: 1462-IPPB4.45 18.1.2017.2.JK3
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności