Nieopłacalna jazda prywatnym samochodem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał rację fiskusowi w sporze o ryczałt wypłacony zatrudnionym za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych.

Sprawa dotyczyła spółki, która świadczy usługi związane z rozprowadzaniem wody oraz oczyszczaniem ścieków. Zawiera z pracownikami umowy cywilnoprawne o używanie ich prywatnych aut do celów służbowych. Na tej podstawie zwraca im koszty za jazdy lokalne. Zwrot następuje w formie miesięcznego ryczałtu. Od jego kwoty odejmowane są należności za każdy dzień urlopu czy choroby.

Spółka zaznaczyła, że wszystkie jazdy wykonywane są w jej interesie. Pracownicy nie prowadzą ewidencji przebiegu samochodu. Sami ponoszą koszty eksploatacji i ubezpieczenia. Zapytała, czy ryczałt stanowi dla pracowników przychód i czy jako płatnik powinna obliczyć i pobrać zaliczki na PIT. Jej zdaniem ryczałt jest wolny od podatku. Fiskus uważał inaczej.

Izba skarbowa zwróciła uwagę, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT wolny od podatku jest zwrot kosztów, jeżeli obowiązek ich ponoszenia przez zakład pracy albo możliwość przyznania zwrotu wynika wprost z przepisów innych ustaw. Odrębnymi ustawami, do których odsyła art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o PIT, są: ustawa o Poczcie Polskiej, o lasach i ustawa o pomocy społecznej. Zwolnienie obejmuje więc zwrot kosztów (wypłacenie ryczałtu) tylko niektórym pracownikom. Ryczałt pozostałych za tzw. jazdy lokalne jest opodatkowany.

Według fiskusa, skoro w analizowanej sprawie nie ma przepisów odrębnych ustaw, które gwarantowałyby pracownikom spółki możliwość zwolnienia z podatku, to wypłacony im ryczałt podlega PIT. Spółka, jako płatnik, będzie musiała obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczki według zasad przewidzianych dla przychodów ze stosunku pracy.

Spółka zaskarżyła interpretację do WSA w Gliwicach. Ten uznał jednak, że stanowisko fiskusa było prawidłowe. Pracownicy mają przychód, gdyż w przepisach mówiących o zwolnieniu z PIT nie ma regulacji, które odnosiłyby się do przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.

– Przepisy te powinny zostać doprecyzowane, gdyż są przedmiotem wielu sporów. Istnieją wątpliwości, czy zwolnienie z PIT ryczałtu za używanie własnego auta dotyczy tylko grup wymienionych wprost w przepisach, jak m.in. leśnicy i listonosze, czy też wszystkich grup pracowników. Wydaje się, że wszystkie grupy powinny być traktowane jednakowo – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.

—mpa

sygnatura akt: I SA/Gl 1443/16




 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności