Nie chcą budować willi, gdy nie mają decyzji

Od dwóch lat można budować domy na podstawie zgłoszenia. Większość osób woli uzyskać jednak pozwolenie na budowę. Ma ono bowiem zdecydowanie więcej niż zgłoszenie zalet.

Wcale nie tak prosto

Uproszczone formalności były popularne w drugim półroczu 2015 r., tuż po wejściu w życie przepisów dopuszczających możliwość budowy na zgłoszenie. Było ich 4868. Potem zainteresowanie zmalało. W całym 2016 r. było 5302 zgłoszeń, a w pierwszym półroczu 2017 r. wydano ich tylko 1608.

– Niskie zainteresowanie wcale mnie nie dziwi – mówi Marek Poddany, prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. – Do zgłoszenia i do pozwolenia na budowę inwestorzy muszą dostarczyć te same dokumenty, w tym projekt budowlany. Różnica jest taka, że w pierwszym wypadku nie przeprowadza się postępowania i nie wydaje pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej, a w drugim już tak. Wolę więc budować na podstawie pozwolenia, bo wiąże się z nim mniejsze ryzyko inwestycyjne – mówi Marek Poddany.

Podobnego zdania jest Bogdan Dąbrowski, radca prawny z Urzędu Miasta w Poznaniu.

– Większość inwestorów, którzy do nas przychodzą, rezygnuje ze zgłoszenia. Bardzo często w trakcie budowy domu pojawiają się nowe pomysły na jego wygląd. Jeżeli chce się je zrealizować legalnie, trzeba dokonać zmian w projekcie budowlanym – mówi Bogdan Dąbrowski, radca prawny w Urzędzie Miasta w Poznaniu. – Gdy dom jest stawiany na zgłoszenie, trzeba uzyskać pozwolenie budowlane i przygotować nowy projekt budowlany. Gdy willa jest stawiana na podstawie pozwolenia, wystarczy jedynie naniesienie zmian w posiadanym już projekcie budowlanym i jego zatwierdzenie w urzędzie. To zdecydowanie prostsze – tłumaczy radca prawny.

Dla kogo zgłoszenie

Uproszczenia wprowadziła nowelizacja prawa budowlanego obowiązująca od 28 czerwca 2015 r. Dzięki niej na zgłoszenie można budować wolno stojące domy jednorodzinne, które nie mają wpływu na zagospodarowanie sąsiednich nieruchomości. Nie postawi się więc w ten sposób szeregowca czy bliźniaka.

Zgłoszenie jest też prostsze od pozwolenia. Nie przeprowadza się postępowania administracyjnego z udziałem stron, kończącego się wydaniem decyzji. Dzięki temu nie ma ryzyka, że sąsiad zaprotestuje i odwoła się do sądu administracyjnego.

Inwestor składa jedynie w urzędzie miasta wniosek oraz wymagane dokumenty i czeka 21 dni. Jeśli w tym czasie starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) nie zgłosi sprzeciwu, można ruszać z budową. Jeżeli jednak wystąpi ze sprzeciwem, inwestor musi uzyskać pozwolenie na budowę. Ponadto starosta może wydać z urzędu zaświadczenie, że przyjął skutecznie zgłoszenie bez sprzeciwu, co uprawnia do rozpoczęcia budowy domu.

W pozwoleniach mają zastosowanie procedury nadzwyczajne, w tym wznowienie postępowania, które może skutkować uchyleniem decyzji, oraz postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Te z kolei mogą wyeliminować pozwolenia na budowę z obrotu prawnego. W trakcie postępowań nadzwyczajnych może dojść także do wstrzymania wykonania decyzji. Przy zgłoszeniu tak nie jest.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności